ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME:

Elbette altta ki isimlerin hepsini bir tutmuyoruz. Reddiye ve tenkit edilenleri bir kategori altında topladığımız için böyle uygun gördük.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GALERY

EN ÇOK OKUNANLAR

SİTEMİZE ZİYARETLER!

       
Hadis ve Sünnet inkarcılarına ayetlerden deliller cevaplar

Hadis ve Sünnet inkarcılarına ayetlerden deliller cevaplar

Tarih 01 Aralyk 2015, 08:15 Editör

Sadece Kuran diyerek Kuran'a aykırı hareket eden din bozguncularını deşifre..

Bazı mürtedler ve “hoca” kisvesi altında “Kur’ani hayat” örtüsüne gizlenip dinden dem vuran şaklabanlar Sünnet ve Hadis düşmanlığı yapıyorlar. Hatta bazısı “sünnet putu, hadis şirki” gibi küfür ifadeleriyle salyalarını akıta kıta saldırıyor. Ama bunu “din”adına ve “Kur’ani bir hayat” “bize Kur’an” yeter diyerek yapıyor.

   Peki, Kur’an yani Rabbimiz ne diyor? Rabbimiz bize izlememiz gereken yolu nasıl tarif ediyor?

İMAN VE İTAAT FARKLIDIR

   Kur’an-ı Kerimde Peygamberimize iman ve etmek ve itaat etmek ayrı ayrı zikredilmiştir. Bazıları “itaat etmek iman etmektir” gibi bir yoldan kaçmaya çalışacak onun önünü şimdiden keselim.

    Evet, Müslüman öncelikle Allah’a ve Resulüne iman etmiş olan kimsedir. Bakın “iman etmekle” alakalı ne buyruluyor:

 “Allah’a ve Resülüne iman edin…” (Hadid 7)

Bu ayette de iman etmek ve uymak ayrı ayrı zikredilmiş: “… o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf 158)

   Çok ilginçtir “Allah ve Resulüne itaat etmeye” çağıran ayetler “Allah ve Resulüne imana” çağıran ayetlerden çoktur. Çünkü iman etmekle iş bitmiyor, imanın en büyük göstergesi “İTAAT”in de olması gerekiyor.

RESULE İTAAT ETMEYE ÇAĞIRAN AYETLER

   Aşağıdaki ayetleri okurken şunları düşünmeniz gerekir:

1- Allah’u Teala sadece “Kur’ana uyun” veya “ yalnız Allah’a itaat edin” buyurmuyor.“Allah’a ve Resulüne itaat edin” buyuruyor. Şayet sadece Kur’an’a bakmak yeterli olsaydı Allah bunu bize açıkça Kur’an’da haber vermez miydi? Tam aksine neden Resulüne itaate çağırıyor?

2- Kur’an kıyamete kadar tazeliğini ve geçerliliğini koruyorsa bu ayetler de geçerli olduğuna göre “Resule itaat” nasıl olacaktır? O şuan aramızda değil, biz de o devirde değiliz. Nasıl olacak? İşte sünnetine uymakla, hadislerine bakmakla olacak.

   Evet, şimdi ayetlere bakalım.

 “De ki: “Allah’a ve Resulüne itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez. (Al-i imran/32)

   Dikkat ediniz! Resule itaat edilmesi isteniyor, yüz çevirenlerin kafirler olduğu beyan ediliyor.

“Allah’a ve Resulüne itaat edin, ki merhamet olunasınız.” (Al-i İmran/132)

“Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Nisa/13)

 “Kim, Allah’a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.” (Nisa/14)

“Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. Siz de işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal/20)

“Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah’tan korkup O’ndan sakınırsa, işte ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır.” (Nur/52)

“Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Resule itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz. (Nur/56)

“Ki O ( Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.” (Ahzab/71)

“Allah’a itaat edin ve Resûle de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz üzerine düşen apaçık bir tebliğdir.” (Teğabün/12)

   Sizin için O’nda Örnek vardır:

“ Andolsun sizin için Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab/21)

   Bakınız önderimiz O, örneğimiz de O… Şayet bir hoca, alim, şeyh sizi O’na götürüyorsa o da örnektir. Yoksa örnek değil ÖRDEKTİR. Resulullah’a götürmeyen, ulaştırmayandan, O’nu önder ve örnek almayandan uzak durulması gerekmektedir.

  Amellerinizi geçersiz kılmayın!

   Resul’ü devre dışı bırakıp din uydurursanız Allahu Teala o dini kabul etmeyecek ve amellerinizi ptal edecektir…

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın.” (Muhammed/33)

“Eğer Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Hucurat/14)

   Hidayet O’na itaat etmekte:

“De ki: “Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin. Eğer yine yüz çevirirseniz, artık onun (peygamberin) sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayet bulmuş olursunuz. Elçiye düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir.” (24/54)

  O, okuyor ve öğretiyor

“Andolsun ki, Allah mü’minlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Al-i İmran/164)

RESUL HÜKMETTİĞİ ZAMAN SEÇME HAKKIN YOKTUR!

   Şimdi buraya daha dikkat. İman edin, İtaat edin, isyan etmeyin buyurduktan sonra Rabbimiz “İşlerinizde O’na müracaat edin, O bir şeye hükmettiği zaman seçme hakkınız yoktur” buyuracak.

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; Resule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve elçisine döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. “ (Nisa/59)

“Allah ve Resûlü bir işe hükmettiği zaman mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab/36)

“Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. (Nisa/65)

   Rabbimiz açık açık emrediyor. Bir müminin Allah’ın ve Resulünün hükmettiğinden başkasını kendi isteğine, yorumlamasına, kafasına göre seçme hakkı yoktur. Resulüllah’ı devre dışı bırakıp kendi seçimlerini ortaya koyanlar ayetin sonunda belirtildiği gibi “Allah’a ve Resulüne” isyan etmiş olmaktadırlar.

RESULE İTAAT ALLAHA İTAATTİR

“Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa/80)

“Aralarında hükmetmesi için, Allah’a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü’min olanların sözü: “İşittik ve itaat ettik” demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. (Nur/51)

İTAATİ TERK EDENLER

   Rabbimiz Resul’e iman, itaat, teslimiyeti emrettikten sonra Resul’ün sünnetine itaat etmeyip kendi kafalarında göre din uyduranların nasıl pişman olacağını beyan ediyor:

“Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün “Eyvahlar bize, keşke Allah’a itaat etseydik ve Resûl’e itaat etseydik.” derler. (Ahzab/66)

RESUL’U DEVRE DIŞI BIRAKIP DİN UYDURANLAR

   İşte o “sadece Kur’an” dediğiniz Rabbimizn kelamı Kur’an ayetleri. Ne kadar açık değil mi? Ama siz hatim yaparken bile (yapıyorsanız) bu ayetleri okumadan atlarsınız. Neden? İşinize gelmez, canınızı sıkar.

   Değerli Gönül Dostları,

   Bütün bu ayetler bize gösteriyor ki, Resulsüz yani Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)siz bir İSLAM anlayışı olamaz, mümkün değildir.

   Kur’an kıyamete kadar geçerli olduğuna göre bu ayetler bize de hitap etmekte ve Resul’e itaati şart koşmaktadır.

  Resul’e itaat ise O’nun kavli ve fiili hadislerinin tespit edilmesiyle mümkündür. Hadis imamları en çetin şartlar altında büyük mücadeleler sonucunda sahih hadislerin tespitini yapmış, Mezhep imamlarımız da Allah ve Resulü’nden yani Kur’an ve Sünnetten dinin nasıl yaşanması gerektiğini ortaya koymuşlardır.

   Yeter artık Allah’ı ve Resulünü ayrıdığınız. Allah (Celle celaluhu) ayırmıyor “Allah ve Resulü” buyuruyor, siz ayırıyorsunuz. Düpedüz Allah’a isyan halindesiniz. Resulüne isyan halindesiniz.

HERKES BU GERÇEKLERİ GÖRMELİ

      Kimse durumun vehametinin farkında değil. İnanın gençler bu tuzaklara çok kolay düşüyor. Evet, Bize çok büyük vazife düşüyor. Bu hakikatleri tüm Müslümanlara duyurmamız lazım. Ulaştırmamız lazım. Ulaştıralım ki, “din” adına Allah’a iftira edenlerin, Kur’an’a ihanet edenlerin tuzaklarına düşmesin bu millet.

www.ihvanlar.net

Bu haber 19086 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
REDDİYELER

Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu?

Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu? Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu?

Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter

Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter Yusuf Kaplan'ın yerinde analizleri..

(c) 2014 - 2016 Bu web sitemizle biz kesinlikle bir inanca ve kişilere saldırı yapmıyoruz. Bu tamamen inandığımız değerlere, inanca saldıran bir zihniyeti deşifre ve bilgilendirme amacıyla, kaynak ve yorumlara dayalı özgür ifadenin savunulduğu bir web sitesidir. Olmamasını düşündüğünüz sayfa ve nedenlerini bize göndermeniz halinde, değerlendirip gerekli işlemi yapacağımızıda buradan bildiririz. Kaynak göstermek şartıyla alıntılar yapılabilinir! Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine yazılan faydalı yazılar..
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapy: MyDesign