ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME:

Elbette altta ki isimlerin hepsini bir tutmuyoruz. Reddiye ve tenkit edilenleri bir kategori altında topladığımız için böyle uygun gördük.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GALERİ

EN ÇOK OKUNANLAR

irangercegi.com

SİTEMİZE ZİYARETLER!

       
Nureddin Yıldız Ölüye Kuran Okumak Meselesi

Nureddin Yıldız Ölüye Kuran Okumak Meselesi

Tarih 26 Ekim 2016, 14:54 Editör Yönetici

Nureddin Yıldız Ölüye Kuran Okumak Meselesi

Selefi çizgi ile ehli sünnet çizgi arasın da git geller yaşayan Nureddin Yıldız'ın verdiği fetvalar güvenilirmidir ?

Ölüye Kur'an okumak peygamber efendimiz (s.a.v) zamanın da ve sonrasın da yoktu diyerek selefilerle aynı görüşü paylaşan nureddin yıldız, sonrasın da iddaasını kuvvetlendirmek için, ıskat'ı yahudi uygulamasına benzeterek, umumi ve mutlak ifadalerle 30 40 yıl önce köyler de boğaz tokluğuna imamlık yapan dedelerimizi dini yıkmakla itham ediyor.

Bu tür konuşmalar genellikle kişinin kibrinden dolayı kaynaklandığını her nefsini bilen insan anlayabilir sanırım..

ölüye kur'an okumak ve ıskat ile ilgili delillerimizi vermeden önce, nureddin yıldız'ın ölüye kur'an okumak ile ilgili başka video ların da aynı görüşte olmadığını görebilirsiniz, lakin hiçbirin de eski görüşünden rucu ettiğini ifade etmiyor.

Arif olanlar bilir ki piyasa da kendi ile çelişen ümmetin itikad'ını ifsad eden, bir sürü bid'at ehli hoca kılıklı kişiler var ve bunlar hatalarından rucu ettiğini söylemiyorlar ve bizde anlıyoruz ki bu onların farklı görüşteki insanları kendi yanına çekebilmek için kullandıkları bir taktik, onlara karşı nasıl davranıyorsak hatasını kabul etmeyene karşı da aynı şekilde davranmak zorundayız.. 

ISKAT'IN HÜKMÜ NEDİR ?

Ölünün üzerinden, sağlığında mazereti sebebiyle tutamadığı oruç borçlarının düşürülmesi için fidye verilmesi hususu, hem âyet, hem de hadîs ile sâbittir. Resûlüllah Efendimiz (asm) buyurmuştur:

"Bir kimse üzerinde bir aylık Ramazan orucu borcu varken ölürse, onun her günü için bir yoksul doyurulsun." ((İbn Mâce, Sıyâm, 50)

ÖLÜLERE KUR'AN OKUMA İLE İLGİLİ ALİMLERİN GÖRÜŞLERİ:
HANEFİLER:
Hanefîler, kabirde olsun, başka mekânlarda olsun, ölülere Kur’ân okumanın câiz olduğunu ve okunan Kur’ân’ın sevâbının bağışlanması durumunda, bunun ölüye ulaşacağını söylemişlerdir.(1)
(1) İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, III, 63; Meydânî, el-Lübâb, I, 138. İbn Âbidîn, er-Reddü’l-Muhtâr, I, 844.

Hanefî fıkıh kitaplarının hemen hemen tamamında, konuya ilişkin şu metin yer almaktadır. “Kişi, namaz, oruç, zekât, hac ve Kur’ân okumak gibi bir ameli yapar da, sevâbını başkasına bağışlarsa bunu hangi niyetle yaparsa yapsın bu yapılan bağış yerine ulaşır ve kendisine bağış yapılan kimse bundan yararlanır. Ölü veya diri olması fark etmez.(2)
(2)Aynî, el-Binâye, III, 844-845.

Buna delil olarak, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ümmeti adına kurban kesmesini, ölülere Yâsîn okunabileceğini gösteren, ölü adına hac ve sadakanın faydalı olacağını bildiren ve kabirlerde Yâsîn ile İhlâs Sûresinin okunabileceğini gösteren hadisleri almışlardır.(3)
(3)Aynî, age., III, 844, 845. 
Muhaddis ve fakîh Aynî’den (v. 855/1451), İbn Âbidîn’e (v. 1252/1836) kadar, hemen hemen bütün Hanefî fakihleri buna dâhildir. 

Hanefî mezhebine göre, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur.(4)
(4) V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49

Şu ifadeler de Hanefî âlimlerine aittir: “Ehl-i sünnet ve’l cemâat mez-hebi’ne göre, bir insan, namaz, oruç, hac, Kur’an okumak, zikir, gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir.(5)
(5)Fethu’l-Kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Râik, VII, 379- Şamile-; er-Reddu’l-Muhtar, II, 263.

Mütekaddim ve müteahhir ulêmâ da aynı görüştedirler. Hanefî âlim-leri, ehl-i sünnet’in de; kişinin namaz, oruç, sadaka, hac, Kur’ân okuma gibi sâlih amelleri yaptıktan sonra, bunların sevâbının ölülere bağışlaması durumunda, bunun ölüye ulaşacağı ve onun istifâde edeceği şeklindeki Ha-nefî görüşünde olduğunu ileri sürmüşlerdir.(6)
(6) İbn Nüceym, age., III, 63,64; İbn Âbidîn, age., I, 844.

DİĞER MEZHEP İMAMLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ İÇİN ŞU KAYNAKLARA BAKILABİLİR.

HANBELİLER:
-İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 424.
-Taberânî, XIX, 220, 221 (no.491); İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, XXXXX, 292 trc. No. 5848); el-Beyhakî, IV, 56.
-İbn Kudâme, age., II, 424.
-İbn Kudâme, age., II, 424; Kurtubî, et-Tezkira, I, 96.
-Kurtubî, age., I, 96.

MALİKİLER:
-Abdulhak, el-Âkıbe, s.254-255.
-Kurtubî, et-Tezkira, I, 96-97.
-Kurtubî, et-Tezkira, I, 103.
-V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, VIII, 51.
-Müslim Şerhi 11/125

ŞAFİLER: 
-Gazzâlî, İhyâ, XV, 178.
-Şirbinî, Muğni’l-Muhtâc, V, 445.
-Nevevî, el-Ezkâr, 137,
-Nevevî, el-Ezkâr, (definden sonra ne diyileceği bab) s.137.
-Buğyetu’l-Musterşidîn, s. 97.
-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 52.

İşte video:


Bu haber 13074 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
NUREDDİN YILDIZ

Nureddin Yıldız'ın Tenkitlere Tahammülsüzlüğü

Nureddin Yıldız'ın Tenkitlere Tahammülsüzlüğü Nureddin Yıldız'ın Tenkitlere Tahammülsüzlüğü

Nureddin Yıldız Sahabe Hakkında Sözleri ve İslamoğlu Ziyareti

Nureddin Yıldız Sahabe Hakkında Sözleri ve İslamoğlu Ziyareti Nureddin Yıldız Sahabe Hakkında Sözleri ve İslamoğlu Ziyareti

(c) 2014 - 2016 Bu web sitemizle biz kesinlikle bir inanca ve kişilere saldırı yapmıyoruz. Bu tamamen inandığımız değerlere, inanca saldıran bir zihniyeti deşifre ve bilgilendirme amacıyla, kaynak ve yorumlara dayalı özgür ifadenin savunulduğu bir web sitesidir. Olmamasını düşündüğünüz sayfa ve nedenlerini bize göndermeniz halinde, değerlendirip gerekli işlemi yapacağımızıda buradan bildiririz. Kaynak göstermek şartıyla alıntılar yapılabilinir! Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine yazılan faydalı yazılar..
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapı: MyDesign